RHAL_logo final čiarnobiele.jpg


Rimavská hokejová amatérska liga

... hraj tak aby si nezranil seba a ani súpera...
demitra_s.jpg

Kto zvíťazí v RHAL v ročníku 2017/2018?

Návštevnosť webu:
Súťažná komisia RHAL pre sezónu 2016/2017 :

Vladimír Šelemba (Hornets), Marian Lacko (White Raven), Michal Žgravčák (Revúca),
Štefan Ištok (Klenovec), Matúš Golian (Hnúšťa), Andrej Šuniar (Kokava n/Rim.), Erik Galát (Omega)
 

Sekretár súťaže: Štefan Hanzel

hanzel.stefan@gmail.com, +421 911 649 020

http://www.rhal.mypage.cz

 

Rozhodnutie č. 3/2016-2017 z 18.1.2017

Vec: Pozastavenie štartu hráča Hornets Rimavská Sobota

Rozhodnutie: Na základe uloženia osobného trestu do konca stretnutia pre hráča Hornets Rimavská Sobota Alexa Klementa v zápase VII. kola RHAL konaného dňa 13.1.2017, ukladá súťažná komisia trest pre spomenutého hráča vo výške pozastavenia štartu na jedno súťažné stretnutia v zmysle pravidiel RHAL (bod 5.1.3). 

V Rimavskej Sobote 18.1.2017
Rozhodnutie č. 2/2016-2017 z 8.12.2016

Vec: Pozastavenie štartu hráča MHK Revúca

Rozhodnutie: Na základe zápisu rozhodcov v zápise zo zápasu a následnom preverení videozáznamu ukladá súťažná komisia RHAL trest pre hráča MHK Revúca Ľubomíra Kožucha vo výške pozastavenia štartu na jedno súťažné stretnutia v zmysle disciplinárneho poriadku SZĽH bod 8.1.1 za fyzické napadnutie protihráča v zápase IV. kola konaného 25.11.2016. 

V Rimavskej Sobote 8.12.2016
Rozhodnutie č. 1/2016-2017 z 2.11.2016

Vec: Pozastavenie štartu hráča MHK Revúca

Rozhodnutie: Na základe uloženia osobného trestu do konca stretnutia pre hráča MHK Revúca Jána Kožucha v zápase I. kola RHAL konaného dňa 21.10.2016, ukladá súťažná komisia trest pre spomenutého hráča vo výške pozastavenia štartu na jedno súťažné stretnutia v zmysle pravidiel RHAL (bod 5.1.3). 

V Rimavskej Sobote 2.11.2016
Rozhodnutie č. 2/2015-2016 z 17.12.2015

Vec: Pozastavenie štartu hráča Omega Rimavská Sobota

Rozhodnutie: Na základe uloženia osobného trestu do konca stretnutia pre hráča Omega Rimavská Sobota Petra Filipiaka v zápase IX. kola RHAL konaného dňa 11.12.2015, ukladá súťažná komisia trest pre spomenutého hráča vo výške pozastavenia štartu na jedno súťažné stretnutia v zmysle pravidiel RHAL (bod 5.1.3). 

V Rimavskej Sobote 17.12.2015
Rozhodnutie č. 1/2015-2016 z 4.11.2015

Vec: Pozastavenie štartu hráča Omega Rimavská Sobota

Rozhodnutie: Na základe uloženia trestu v hre pre hráča Omega Rimavská Sobota Erika Galáta v zápase II. kola RHAL konaného dňa 23.10.2015, ukladá súťažná komisia trest pre spomenutého hráča vo výške pozastavenia štartu na tri súťažné stretnutia v zmysle pravidiel RHAL (bod 5.1.4). Trest bol súťažnou komisiou znížený na tri stretnutia.

V Rimavskej Sobote 4.11.2015
Rozhodnutie č. 3/2014-2015 z 11.2.2015

Vec: Pozastavenie štartu hráča Gladiators Hnúšťa

Rozhodnutie: Na základe uloženia trestu do konca stretnutia pre hráča Gladiators Hnúšťa Tomáša Sihelského v zápase XIV. kola RHAL konaného dňa 6.2.2015, ukladá súťažná komisia trest pre spomenutého hráča vo výške pozastavenia štartu na jedno súťažné stretnutie v zmysle pravidiel RHAL (bod 5.1.3).

V Rimavskej Sobote 11.2.2015
Rozhodnutie č. 2/2014-2015 z 8.1.2015

Vec: Pozastavenie štartu hráča Hornets Rim. Sobota

Rozhodnutie: Na základe uloženia trestu do konca stretnutia pre hráča Hornets Milana Staššáka v zápase IX. kola RHAL konaného dňa 19.12.2014, ukladá súťažná komisia trest pre spomenutého hráča vo výške pozastavenia štartu na jedno súťažné stretnutie v zmysle pravidiel RHAL (bod 5.1.3).

V Rimavskej Sobote 8.1.2015
Rozhodnutie č. 1/2014-2015 z 2.12.2014

Vec: Protest White Raven na účasť registrovaného hráča v zápase White Raven - Hornets

Rozhodnutie: Súťažná komisia RHAL zamieta protest White Raven na účasť registrovaného hráča Jána Krahulca za tím Hornets v zápase VI. kola RHAL White Raven - Hornets.
Odôvodnenie: Zrušenie platnej registrácie nie je podmienkou účasti hráča v RHAL.

V Rimavskej Sobote 2.12.2014
Rozhodnutie č. 9/2013-2014 z 19.2.2014

Vec: Pozastavenie štartu hráčom Hnúšte

Rozhodnutie: Na základe uloženia trestu v hre pre hráčov Hnúšte Miroslava Koncoša a Mariana Sojku v zápase XV.kola RHAL konaného dňa 14.2.2014, ukladá súťažná komisia trest pre spomenutých hráčov vo výške pozastavenia štartu na 5 súťažných stretnutí v zmysle pravidiel RHAL (bod 5.1.4 a 5.3.1).

V Rimavskej Sobote 19.2.2014
Rozhodnutie č. 8/2013-2014 z 19.2.2014

Vec: Pozastavenie štartu hráčom Hnúšte a Klenovca

Rozhodnutie: Na základe uloženia trestu do konca stretnutia pre hráča Klenovca Mareka Medveďa a hráča Hnúšte Viktora Vinceho v zápase XV.kola RHAL konaného dňa 14.2.2014, ukladá súťažná komisia trest pre spomenutých hráčov vo výške pozastavenia štartu na 1 súťažné stretnutie v zmysle pravidiel RHAL (bod 5:1:3).

V Rimavskej Sobote 19.2.2014
Rozhodnutie č.7/2013-2014 z 23.1.2014

Vec: Úprava pravidiel RHAL

Rozhodnutie: Na základe rozhodnutia členov súťažnej komisie sa pravidlá RHAL pre sezónu 2013/2014 upravujú nasledovne:
  
1.3. Registrácia hráčov
 
  1. V RHAL môžu byť zaregistrovaní len hráči v poli podľa nasledovných kritérií:
 
  1. Amatér nikdy neregistrovaný
  2. Hráč v minulosti hrajúci v žiackych vekových kategóriách, maximálne piati hráči na zápas
  3. Hráč v minulosti hrajúci dorastenecké a juniorské súťaže na úrovni I. a II. ligy, ktorý v predchádzajúcich 2 celých sezónach neodohral ani jeden majstrovský zápas vo všetkých súťažiach organizovaných SZĽH alebo vo všetkých súťažiach organizovaných zahraničnými hokejovými zväzmi, maximálne dvaja hráči na zápas
  4. Hráč v minulosti hrajúci dorastenecké a juniorské súťaže na úrovni extraligy, ktorý v predchádzajúcich 2 celých sezónach neodohral ani jeden majstrovský zápas vo všetkých súťažiach organizovaných SZĽH alebo vo všetkých súťažiach organizovaných zahraničnými hokejovými zväzmi, maximálne jeden hráč na zápas
  5. Hráč v minulosti hrajúci seniorské súťaže na úrovni II. ligy, ktorý v predchádzajúcich 3 celých sezónach neodohral ani jeden majstrovský zápas vo všetkých súťažiach organizovaných SZĽH alebo vo všetkých súťažiach organizovaných zahraničnými hokejovými zväzmi, maximálne dvaja hráči na zápas
  6. Súčet hráčov bodov c), d) a e) nesmie byť väčší ako štyria v zápase
  7. Celkový počet hráčov bodov b) až e) v zápase môže byť maximálne 1/3 z celkového počtu hráčov v poli v zápase, zaokrúhľuje sa smerom dole
  8. Hráč bodov b) až e) vo veku nad 45 rokov je považovaný za amatéra
 
 

V Rimavskej Sobote 23.1.2014
Rozhodnutie č. 6/2013-2014 z 23.1.2014

Vec: Zápas XI.kola RHAL medzi Klenovcom a White Raven Rimavská Sobota

Rozhodnutie: Súťažná komisia akceptuje dohodu oboch tímov o odohratie opakovaného zápasu v náhradnom termíne. Zároveň úkladá povinnosť obom tímom uskutočniť opakovaný zápas v termíne do 15.2.2014. Finančné náklady spojené s opakovaným zápasom budú znášať oba tímy rovným dielom.

V Rimavskej Sobote 23.1.2014
Rozhodnutie č. 5/2013-2014 z 23.1.2014

Vec: Protest tímu White Raven proti nastúpenie hráča Klenovca v zápase XI.kola RHAL

Rozhodnutie: Súťažná komisia zamieta protest tímu White Raven Rimavská Sobota na nastúpenie hráča Klenovca Miroslava Melicha v zápase XI.kola RHAL.
Odôvodnenie: Hráč Klenovca Miroslav Melich bol na súpisku Klenovca dopísaný v rámci platných pravidiel RHAL. (bod 1.4.3 pravidiel RHAL). Súťažná komisia zároveň nariaďuje sekretárovi súťaže zverejňovať nových hráčov na súpiskách tímov na úvodnej webovej stránke súťaže.

V Rimavskej Sobote 23.1.2014
 
Rozhodnutie č. 4/2013-2014 z 9.12.2013

Vec: Pozastavenie štartu hráča White Raven

Rozhodnutie: Na základe uloženia trestu v hre pre hráča White Raven Miloslava Valka za fyzické napadnutie rozhodcu v zápase VI.kola RHAL proti tímu Klenovca dňa 6.12.2013, zastavuje súťažná komisia štart hráčovi Miloslavovi Valkovi na           5 súťažných stretnutí v zmysle pravidiel RHAL (body 5.1.4 a 5.3.1).

V Rimavskej Sobote 9.12.2013
 
Rozhodnutie č. 3/2013-2014 z 6.12.2013
 
Vec: Úprava pravidiel RHAL

Rorhodnutie: Na základe rozhodnutia členov súťažnej komisie sa pravidlá RHAL pre sezónu 2013/2014 upravujú nasledovne:

     1.4. Zmeny v hráčskych súpiskách
 
 3. Družstvo je povinné nahlásiť nového hráča sekretárovi súťaže, zaslať jeho údaje a požiadať o jeho schválenie. Ak hráč spĺňa všetky predpoklady pre start v RHAL,    sekretár súťaže je povinný doplnenie hráča schváliť do 3 dní odo dňa nahlásenia. Ak hráč nespĺňa predpoklady na start v RHAL, sekretár súťaže postúpi schválenie    súťažnej komisii. Súťažná komisia potom do 7 dní od nahlásenia musí rozhodnúť o povolení štartu hráča v RHAL.

V Rimavskej Sobote 6.12.2013
Rozhodnutie č.2/2013-2014

Vec: Žiadosť o štart hráča za tím Klenovec

Rozhodnutie: Súťažná komisia zamieta štart hráča Mária Kubaníka za tím Klenovec pre sezónu 2013/2014.

Odôvodnenie: Hráč Mário Kubaník odohral v sezóne 2012/2013 11 stretnutí za HK Považská Bystrica v I.lige dorastu. Tento štart je v rozpore s pravidlami RHAL (bod 1.3.1.c).

V Rimavskej Sobote 27.11.2013

Súťažná komisia RHAL

Rozhodnutie č.1/2013-2014

Vec: Žiadosť družstiev Medvede Revúca a Kalinovo o štart v RHAL sezóna 2013/2014.

Rozhodnutie: Vzhľadom na oneskorené podanie žiadosti o štart v súťaži sa žiadosti zamietajú. Štart bude povolený až v novom ročníku, po splnení podmienok prijatia.

V Rimavskej Sobote 25.10.2013

Súťažná komisia RHAL

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one